Консолідація BAS

В силу безлічі об'єктивних факторів: диверсифікації бізнесу, ризиків щодо розвитку, закріплення відповідальності менеджерів за напрямками діяльності, бажання бачити повноцінну фінансовий стан окремого напряму або підрозділу і т.д., власники виділяють компанію і створюють окрему юридичну особу.

Для управління в цілому бізнесом власникам і менеджерам необхідна консолідована фінансова звітність, складена так, як якщо б вони представляли собою єдиний господарюючий суб'єкт, одну юридичну особу.

Власникам і менеджерам часто необхідна також і деталізація консолідованої звітності в необхідних для управління розрізах - наприклад, по центрам фінансової відповідальності, за видами продукції, по регіонах, і так далі.

Складання консолідованої звітності - одна з основних і найбільш складних завдань систем BAS. Фахівці ІТ компанії АДАМАКС мають досвід реалізації консолідованого обліку в системах BAS як на підсистемі управлінського обліку, так і на підсистемі МСФО згідно оперативних або бухгалтерських даних.

Консолідована звітність складається та подається в формах і аналітичних розрізах згідно вимог клієнта або самостійно розробляються фахівцями ІТ компанії АДАМАКС спільно з методологією.

Загальноприйнята консолідована звітність включає:

 1. Консолідований балансовий звіт (звіт про фінансовий стан);
 2. Консолідований звіт про прибутки і збитки;
 3. Консолідований звіт про рух грошових коштів (непрямий метод);
 4. Консолідований звіт про рух грошових коштів (касовий метод);
 5. Консолідований звіт про зміни капіталу;
 6. Примітки до звітів, в яких розкривається інформація, суттєва для розуміння консолідованої звітності.

Також фахівці ІТ компанії АДАМАКС виконують різну консолідацію даних необхідну для управління, аналізу, планування, оцінки бізнесу. Консолідовані звіти складаються на вимогу клієнта в розрізі різної аналітики: в розрізі SKU / товарних груп / брендів / категорій / підрозділів / напрямків / географії продажів або закупівель / місцях зберігання / оборотності / рентабельності (ABC / XYZ аналіз) і інші:

Консолідований звіт з: продажу; закупівель; випуску продукції; споживанні сировини і матеріалів у виробництві; доходам; витратам; надходженню і витраті коштів; запасів сировини, матеріалів, готової продукції, товарів; дебіторської та кредиторської заборгованості; основних засобів і нематеріальних активів; інвентарю та ТМЦ в експлуатації.

 1. Консолідований звіт з продажу;
 2.  Консолідований звіт по закупівлях;
 3. Консолідований звіт з виробництва;
 4. Консолідований звіт за доходами;
 5. Консолідований звіт за витратами;
 6. Консолідований звіт щодо надходження грошових коштів;
 7. Консолідований звіт по витраті коштів;
 8. Консолідований звіт про запаси сировини і матеріалів;
 9. Консолідований звіт про запаси готової продукції;
 10. Зведений урядовий фінансовий звіт дебіторської заборгованості;
 11. Консолідований звіт за кредиторською заборгованістю;
 12. Консолідований звіт за основними засобами.
  та інші