МСФО BAS: ERP / УХ

Основна ідея появи міжнародних стандартів полягає в тому, щоб користувачі в усьому світі могли однозначно розуміти звітність, підготовлену підприємством хоч на іншому кінці світу. Правила управлінського обліку, згідно із загальноприйнятою думкою, підприємство розробляє індивідуально, що називається, «під себе». І пов'язано це з тим, що особливості бізнесу сильно впливають на характер інформації, яка потрібна менеджменту для прийняття рішень.

Інтерес до побудови управлінського обліку на базі МСФО викликаний тим, що міжнародні стандарти грунтуються на передовому зарубіжному досвіді ведення обліку на підприємстві. МСФО - система обліку, яка зарекомендувала себе в багатьох країнах світу і набуває популярності в Україні. Згідно з Планом Мінфіну України щодо розвитку бухгалтерського обліку та звітності на основі МСФО, все більше компаній в нашій країні зобов'язані перейти на міжнародні стандарти в найближчій перспективі. Тенденція така, що облік за МСФО поступово витісняє вітчизняний облік.

Міжнародні стандарти містять правила, які слабо висвітлені в національних стандартах обліку або не висвітлені зовсім. До найбільш важливим таким аспектам можна віднести:

  • об’єднання підприємств;
  • підготовку консолідованої звітності Групи;
  • оцінку частки неконтролюючих акціонерів в активах і результатах діяльності компанії;
  • питання оцінки активів за справедливою вартістю;
  • галузеві аспекти обліку.