Планування та бюджетування BAS

Group 244

Планування та бюджетування BAS - це процес, пов'язаний з постановкою цілей, завдань в майбутньому для управлінням ресурсами. Правильно поставлені цілі і грамотне використання свого часу гарантує успіх в будь-якій діяльності.

Планування та бюджетування BAS - це не вердикт, підписаний до виконання, це - орієнтир і путівник у постійній плинності справ. Всі плани та бюджети, які людина прописує, виконують важливу функцію - нагадування! Прописані в плані та бюджеті завдання точно визначають дії компанії.

При плануванні та бюджетуванні відбувається ефективний розподіл завдань і ресурсів у часі. Розподілені в часі завдання та ресурси забезпечують спокійний емоційний стан. Реалізація планів і бюджетів веде до досягнення головної мети, долаючи постійні поточні справи.

Планування та бюджетування BAS контролює діяльність компанії, забезпечуючи її результативність, прибутковість, нівелює касові розриви, збільшує оборотності капіталу, капіталізацію. Мінімізує ризики бізнесу та простої всіх ланок підприємства, зберігає активи.