Аптека для України

Галузеве рішення «Аптека для України» призначений для автоматизації торговельної діяльності аптечних точок продажів. Дане рішення зацікавить як власників великих аптечних мереж, так і власників невеликих аптек. Програмний продукт розроблений з урахуванням специфіки торгівлі лікарськими засобами та товарами медичного призначення.

Основні функціональні можливості галузевого рішення:

 • Оформлення приходу лікарських засобів від контрагента на склади аптек, в тому числі в ордерному (двохфазовому) режимі;
 • Оформлення переміщення лікарських засобів між аптеками, внутрішніми складами аптек, аптеками і складами підприємства, в тому числі в ордерному режимі;
 • Оформлення повернень товарів від покупців (реалізовані механізми автоматичного створення необхідних документів при поверненні «Не День в День» в режимі РМК);
 • Оформлення документів інвентаризації лікарських засобів ( «Інвентаризація товарів», «Списання товарів», «Оприбуткування товарів»);
 • Оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в аптеках;
 • Оформлення документів переміщення грошових коштів між аптеками, внутрішніми касами аптек, аптеками і касами підприємства;
 • Оформлення чеків продажу, і після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині, з урахуванням повернених товарів в зміну;
 • Робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення — неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів;
 • Можливість використання процентних знижок по дисконтних картах (накопичувальні знижки), знижки з поділом по аптекам, знижки контрагентам, знижки на суму чека, знижки за часом дії, по кількості товару, по виду оплати;
 • Підтримка торгового обладнання: реєстратори розрахункових операцій (РРО), термінали збору даних, сканери штрих-кодів, вагове обладнання, дисплеї покупця, платіжні термінали, рідери магнітних карт.
 • Облік торгових операцій в конфігурації «Аптека для України» ведеться в одній валюті — в гривнях.

Функціональні можливості редакції 2.0

 
Структура роздрібної мережі
Роздрібна мережа може складатися з будь-якої кількості аптек, в яких здійснюється роздрібна та оптова продаж товарів медичного призначення. Кожна аптека, в свою чергу, може мати кілька складів, частина з яких використовується для зберігання товарів, інші — в якості торгових залів. Торгові зали також можуть мати виділені з обліку відділи, представлені в програмі окремими складами. Роздрібні продажі в торгових залах аптек можуть оформлятися на одному або декількох робочих місцях ПЕРВОСТОЛЬНИК.

Описана вище структура мережі підтримується інформаційними базами, створеними на основі конфігурації «Аптека для України». Програма надає можливість роботи в режимі розподілених інформаційних баз на двох рівнях: по аптекам і по робочих місцях Первостольник.

 • Розподілена інформаційна база (РИБ) по аптекам дозволяє встановити надійний обмін даними між аптеками з поділом документообігу. У головному вузлі розподілених інформаційних баз консолідується інформація по всіх аптеках мережі.
 • РИБ по робочих місцях надає користувачеві оптимізований за обсягом даних обмін між сервером аптеки і касової лінійкою, що забезпечує автономну роботу кас.

Обмін даними може здійснюватися автоматично або ініціюватися користувачем.

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів розподіленої інформаційної бази з головного вузла конфігурації «Аптека для України».
Облік операцій по декількох організаціях
У конфігурації «Аптека для України» поряд з урахуванням в розрізі аптек реалізовано облік в розрізі організацій, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації.

В системі реалізовані механізми автоматичного визначення ставки ПДВ в момент продажу товару зі складів аптеки. Система оподаткування встановлюється для кожної організації. У момент продажу товару торговий зал (склад) і організація автоматично визначаються номенклатурної групою, до якої товар належить. Це робить можливим оформлення продажів від імені кількох організацій, що використовують різні системи оподаткування.
Ведення довідника номенклатури
Програма дозволяє вести облік продажу товарів і послуг необмеженої кількості видів. Для кожного виду товарів може бути вказана деталізація ведення обліку складських запасів, а саме рівень номенклатурної позиції в ієрархії або з урахуванням її характеристик. Про людське око номенклатури визначаються шаблони цінників і етикеток, необхідних для представлення товару в торговому залі.

У прикладному рішенні «Аптека для України» ведеться облік по серіях для лікарських засобів. Серійний облік лікарських засобів реалізований на базі механізму характеристик. Для кожного облікового позиції надається можливість зберігати дані про артикул, одиниці виміру, наборах упаковок, ставкою ПДВ, країні походження товару. Передбачена можливість підбору одиниць вимірювання з КСПОВО (Класифікатор системи Позначення одиниць вимірювання та обліку). Користувач може ввести опис товару і зберегти його зображення, а також визначити види додаткових реквізитів і відомостей про товар, які потрібно зберігати в системі.

Ведеться окремий облік руху та продажу товарів, закуплених від постачальника, і наборів, зібраних безпосередньо в аптеці.

Рішення дозволяє вести облік аналогів лікарських засобів, що дозволяє знайти заміну відсутньому лікарському засобу або товару. Реалізовано механізм завантаження / розвантаження документів із зовнішнього файлу (формати txt, dbf, xls, mxl, exp, mmo).

У документах здійснюється контроль фальсифікованих препаратів, а також серій з вичерпаним терміном придатності.

Програма підтримує технологію штрихового кодування товару, надаючи користувачу можливість збереження інформації про код виробника або генерації внутрішнього штрихового коду як для штучного, так і вагового товару. Програма зберігає і розпізнає штрих-коди різних типів: CODE 128, CODE 39, EAN 128, EAN 13, EAN 8.
Управління ціноутворенням
У галузевому рішенні «Аптека для України» підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговельній мережі. Центральний офіс мережі може призначати роздрібні ціни як для всієї мережі в цілому, так і для груп аптек або кожної аптеки окремо. На окремі групи номенклатури роздрібні ціни можуть також призначатися менеджером аптеки.

При введенні інформації про надходження товару користувач може контролювати зміна ціни закупівлі товару і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням величини змін цін закупівлі.

Реалізовано відкладене застосування роздрібної ціни, при якому можна застосувати призначені в офісі нові ціни для всієї або частини номенклатури в будь-який технологічно обумовлений момент часу.

Цінники і етикетки можна формувати і друкувати як з документа ціноутворення, так і зі спеціального інтерфейсу.

Галузеве рішення надає широкі можливості управління знижками до встановленої роздрібною ціною в залежності від різних умов і ситуацій:

 • кількості товару в чеку;
 • суми чека;
 • часу покупки;
 • виду дисконтної карти покупця;
 • особистих даних покупця;
 • кількості купленого товару;
 • суми покупки;
 • подарунок при покупці набору товарів і ін.

Умови надання знижки винесені в окремий довідник. Це дозволяє надавати знижку при одночасному виконанні декількох різнорідних умов. Підтримуються накопичувальні схеми як з заміною, так і без заміни дисконтних карт покупця при перетині порогу накопичення, облік подарункових сертифікатів. Знижки розраховуються автоматично або по команді користувача.
Облік руху товарів
Конфігурація підтримує облік таких операцій з товарами:

 • Замовлення постачальникові;
 • Замовлення на переміщення;
 • Надходження від постачальника;
 • Збірка товарів;
 • Реалізація в роздріб і дрібним оптом;
 • Переміщення товарів між аптеками;
 • Переміщення між складами однієї аптеки;
 • інвентаризація;
 • оприбуткування;
 • списання;
 • Передача між організаціями.

Документи надходження і реалізації можуть оформлятися з використанням ордерної схеми відповідно до настройками аптеки. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу. Фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться документами Витратний ордер на товари або Прибутковий ордер на товари. Переміщення між складами однієї аптеки виробляються за допомогою окремого документа Ордер на переміщення.

Програма підтримує схему централізованого постачання роздрібної мережі зі складу керуючої системи за допомогою документів Замовлення на переміщення і Переміщення товарів. Переміщення між аптеками завжди виробляються за ордерним схемою для забезпечення правильних товарних залишків по кожній з аптек.

Надходження товару від постачальника оформляється на основі накладної постачальника, що супроводжує поставку, або на підставі замовлення постачальнику. В останньому випадку користувачеві надається звіт про старанності постачальника, в якому для кожного постачальника виводиться інформація про розбіжності при поставці товару або несвоєчасність надходження товару.

Замовлення на переміщення і замовлення постачальнику можуть бути складені менеджером аптеки на основі аналізу продажів і залишків товару в торговому залі і на складах аптеки.

Реалізовано схеми автоматичного розподілу товарів по відділам аптеки: при фактичному прийомі товару оператор може розподілити поставку по відділах (складам) аптеки в залежності від номенклатурної групи товару.

Конфігурація «Аптека для України» дозволяє проводити аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернень від покупця і повернення постачальнику, списання товару можуть проводитися із зазначенням причини виробленого дії. Звіт в розрізі аналітик господарських операцій надає користувачеві детальну інформацію про розміри і причини втрат при веденні торгової діяльності.
оформлення продажів
Галузеве рішення надає користувачеві спеціалізований інтерфейс робочого місця Первостольник для оформлення роздрібних продажів потоковим методом. Інтерфейс робочого місця Первостольник реалізований в режимі звичайного застосування і адаптований для використання на дисплеях невеликого розміру і для роботи з програмованої клавіатурою. Інтерфейс робочого місця Первостольник дозволяє обмежити можливості Первостольник тільки допустимими операціями відповідно до прийнятої на підприємстві технологією ведення касових операцій. Конфігурація дозволяє ПЕРВОСТОЛЬНИК реєструвати продаж товару на різні організації та друкувати чеки на відповідному організації фіскальному реєстраторі або принтері документів.

Підтримані операції повернення товарів від покупця протягом робочого дня і після закриття касової зміни. При поверненні автоматично формується пакет необхідних документів.

Підтримується облік різних видів оплати: оплата готівкою, платіжною карткою, банківським кредитом і подарунковими сертифікатами. Розширено можливості обліку грошових коштів: система дозволяє враховувати кошти, внесені в касу ККМ для розміну, і часткову виїмку коштів з каси ККМ. Підтримується інкасування грошових коштів в банк з операційної каси аптеки.
Управління персоналом аптеки
У конфігурації «Аптека для України» підтримується планування і реєстрація фактичного робочого часу співробітників аптеки, а також оформлення продажів із зазначенням Первостольник, обслужити покупця. Це дозволяє контролювати працівників і застосовувати прозору систему мотивації персоналу.
Аналіз діяльності підприємства
У галузевому рішенні «Аптека для України» формується більше 30 видів аналітичних звітів з різним рівнем угруповання і детальними розшифровками за всіма видами операцій. наприклад:

 • Звіт з продажу, звіт по повернень;
 • Товарний звіт;
 • Звіт за мінімальними залишками;
 • Звіт за чеками РРО;
 • Роздрібний прайс-лист;
 • Показники ефективності.

Представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників з плином часу і відносні показники ефективності торгових операцій. Особливу увагу приділено аналізу продажів, як в розрізі товарних груп, так і груп покупців, оцінки ефективності застосовуваних знижок, розпродажів.
Робота з торговим обладнанням
Програма дозволяє працювати з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), надаючи відповідно до законодавства всі необхідні звіти по касової зміни, а також з нефіскальних принтерами документів у разі ведення єдиного податку. Користувачеві надається можливість настройки шаблонів для друку чеків на підключених стрічкових принтерах.

Надається можливість приймати оплату за банківськими платіжними картками за допомогою еквайрингового терміналу.

Підтримується робота і з іншими видами використовуваного в роздрібній торгівлі обладнання: дисплеями покупців, зчитувачами магнітних карт, а також обладнанням для підтримки технології штрихкодування: сканери штрих-кодів, термінали збору даних, принтери штрих-кодів і ваги з можливістю друку етикеток.
Інтеграція з зовнішніми інформаційними системами
Прикладне рішення реалізовано на платформі «1С: Підприємство». У конфігурації «Аптека для України» підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією «Управління торгівлею для України» редакції 3.1. При спільному використанні «Управління торгівлею для України» виступає в ролі керуючої системи, яка постачає в конфігурацію «Аптека для України» нормативно-довідкову інформацію. «Аптека для України» забезпечує оперативний облік операцій в роздрібних точках аптечної мережі.

Аптечна мережа може складатися з будь-якої кількості аптек. При взаємодії аптеки і центрального офісу всі дані по аптеці узагальнюються. Тобто в «Управління торгівлею для України» не передається інформація про переміщення товарів і грошових коштів всередині аптеки і детальна інформація про роздрібні продажі. Зовнішні операції по кожній аптеці, такі як прийом товару, продаж товару дрібним оптом, передача товару в іншу аптеку, результати проведеної інвентаризації на складах і т.д. — передаються повністю. Роздрібні продажі згортаються в Звіти про роздрібні продажі з точністю до Каси ККМ і передаються в Управління торгівлею.

Конфігурація «Аптека для України», встановлена ​​в магазинах, може обмінюватися даними з конфігурацією «Управління торгівлею для України» центрального офісу безпосередньо або через центральний вузол «Аптека для України», який об’єднує кілька аптек. Така топологія мережі дозволяє зменшити навантаження на сервера центрального офісу і підвищити надійність поширення інформації через мережу за допомогою внутрішніх обмінів «Аптека для України». У центральних вузлах «Аптека для України» з’являється можливість контролювати товарні залишки в підлеглих аптеках і оперативно переміщати товари між аптеками.

порядок ліцензування

Відповідно до ліцензійної угоди, даний продукт може використовуватися на одному робочому місці в один момент часу. Для збільшення кількості робочих місць в межах однієї локальної мережі (одного магазину) призначені клієнтські ліцензії «1С: Підприємство». Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер «1С: Підприємство».

Програмний продукт «Аптека для України» забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу. Для автоматизації торгового підприємства, що складається з декількох аптек, в кожен магазин необхідно придбати окрему поставку «Аптека для України».

Сервісне обслуговування

Для продукту «Аптека для України», як і для інших продуктів «1С: Підприємство» версії ПРОФ передбачено сервісне обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С: Підприємство», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів  https://portal.1c.eu/ ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу  http://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.