Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України

Конфігурація «Бухгалтерський облік для неприбуткових ОРГАНІЗАЦІЙ України» призначений для ведення обліку в неприбуткових організаціях і виконаний засобами платформи «1С: Підприємство». Типове рішення призначене для автоматизації обліку діяльності неприбуткової організації (асоціації, спілки, партії, фонду). Типове рішення створено на основі типової конфігурації «BAS Бухгалтерія».

Основні функціональні можливості програми:

 • Ведення обліку неприбуткової та комерційної діяльності в одній інформаційній базі (організація може вести комерційну і неприбуткову діяльність).
 • Можливість ведення обліку по декількох організаціях (неприбутковим і комерційним) в одній інформаційній базі,
 • Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України;
 • Програмний продукт забезпечує рішення більшості завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, починаючи від обробки первинних документів, і закінчуючи формуванням регламентованої звітності.

Враховується специфіка:

 • Ведення обліку грошових надходжень за різними статтями.
 • Ведення обліку витрат за різними статтями.
 • Облік цільового фінансування в додатковому розрізі.
 • Організація планування бюджету по доходах і видатках.
 • Покриття господарських витрат некомерційними джерелами фінансування.

Господарські операції:

 • Документ «Формування бюджету». Планування надходження і витрачання грошових коштів. Документ розроблений таким чином, що при введенні інформації автоматично розраховуються сумарні надходження і відображається виконання бюджету.
 • Документ «Надходження на банківський рахунок» дозволяє вести облік грошових коштів по фінансуванню неприбуткової діяльності.
 • Документ «Прибутковий касовий ордер» дозволяє вести облік грошових коштів по фінансуванню неприбуткової діяльності.
 • Документи «Рахунок на оплату постачальника» змінений. Додана можливість покриття витрат некомерційними джерелами фінансування, без відображення за валовими витратами.
 • Документ «Нарахування зарплати» змінений. Додана можливість покриття витрат некомерційними джерелами фінансування, без відображення за валовими витратами.
 • Документи «Нарахування зносу» змінений. Дозволяє нараховувати знос по основних засобів, які значаться на балансі неприбуткової організації, з віднесенням витрат на некомерційну діяльність.
 • Документ «Кадрове переміщення» дозволяє планувати нарахування заробітної плати співробітникам організацій з кількох видів фінансування.
 • Документ «Нарахування зарплати працівникам» дозволяє нараховувати зарплату співробітникам організацій з кількох видів фінансування.

Звіти:

 • виконання бюджету
 • кошторис витрат
 • Використання джерел фінансування
 • Звіт по неприбуткової діяльності
 • ЄСВ по приходу і витрати неприбуткових грошей
 • Також за допомогою стандартних звітів можна отримувати додаткову інформацію за додатковими рахунками.

Програмний продукт «Конфігурація« Бухгалтерський облік для неприбуткових ОРГАНІЗАЦІЙ України »є доповненням до типової конфігурації« BAS Бухгалтерія ».

Конфігурація захищена, містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем.