Керiвник (Базовая, Стандарт, ПРОФ)

Рішення для управлінського фінансового обліку, що дозволяє вести облік всіх господарських операцій для визначення фінансових результатів за напрямками діяльності (видами бізнесу), а також облік по центрам фінансової відповідальності (ЦФО). Програма для ведення управлінського фінансового обліку, зокрема, дозволяє визначати фінансові результати і контролювати активи і пасиви.

Програма управлінського обліку, що дозволяє контролювати основні фінансові показники: рентабельність, фінансову стійкість і платоспроможність бізнесу. Програма дозволяє визначати прибуток по всьому підприємству в цілому, а також виявляти найбільш рентабельні напрямки діяльності.

Програма створювалася з таким розрахунком, щоб працювати в ній міг не тільки бухгалтер або фінансовий директор, а й керівник компанії. Тому розробники конфігурації «Керівник» особливу увагу приділили створенню «дружнього» інтерфейсу, для освоєння якого не потрібна висока кваліфікація в галузі фінансового обліку та IT. Зокрема, в програмі обмежено використання фінансової термінології, а інтуїтивно зрозумілі форми для введення даних і створення звітів забезпечують швидкий доступ до потрібної інформації.

Програма «Керівник» представлена ​​в трьох версіях: «Базова», «Стандарт» і «ПРОФ». Незалежно від того, скільки разів вибрав користувач, він отримує повний набір інструментів для ведення управлінського фінансового обліку, тобто зможе визначати фінансові результати і контролювати активи і пасиви підприємства. Програма не має галузевої специфіки. Додаткові функції для кожної версії підібрані розробниками з урахуванням потреб підприємств різного масштабу.

 • Версія «Базова» орієнтована на малі підприємства (5-10 співробітників). Вона є на одного користувача, оскільки в невеликих компаніях управлінський облік зазвичай веде сам директор.
 • Версія «Стандарт» дозволяє забезпечити доступ до бази даних в многопользовательском режимі, що особливо актуально для середніх і великих підприємств (від 10 до 50 і більше співробітників).
 • Версія «ПРОФ» призначена для підприємств з чисельністю від 40 співробітників, яким потрібно вести облік доходів і витрат не тільки за видами бізнесу, а й по підрозділам (центрам фінансової відповідальності). Цільова аудиторія ПРОФ версії — підприємства середнього і великого бізнесу. На підприємствах середнього розміру, як правило, більша частина даних імпортується з інших програм, а частина даних вводиться вручну. На великих підприємствах «Керівник ПРОФ» використовується в першу чергу в якості середовища консолідації, куди завантажуються дані з програм бухгалтерського і торгового (оперативного) обліку.

Функціональні можливості версії Базова

Базова версія «Керівник», реалізує управлінський фінансовий облік з використанням подвійного запису. У програмі використовується управлінський план рахунків, що дозволяє побудувати ефективну систему обліку і аналізу діяльності невеликого підприємства.

Програма «Керівник» Базова версія призначена для керівників невеликих підприємств. З огляду на те, що керівники малих підприємств не завжди є фахівцями в галузі фінансового обліку або IT-технологій, величезна увага була приділена створенню призначеного для користувача інтерфейсу. У програмі реалізований простий і доступний інтерфейс, що дозволяє комфортно працювати з програмою непідготовленому користувачеві.

Програма призначена виключно для внутрішнього використання на підприємстві, що передбачає відображення в ній реальних господарських операцій. Формована в програмі звітність дозволяє отримати картину дійсного стану підприємства в зручному для керівника вигляді.

«Базова версія» дозволяє контролювати підсумкові показники роботи підприємства (прибуток, збиток) як по всьому підприємству, так і по кожному з напрямків його діяльності, а також виробляти планування і план-фактний аналіз підсумкових показників. За допомогою програми керуючий компанії може контролювати всі активи і пасиви за допомогою управлінського балансу.

Основні можливості:

 • Облік розрахунків з контрагентами і працівниками.
 • Облік товарно-матеріальних цінностей, випуску продукції.
 • Облік операцій роздрібної реалізації
 • Облік майна, нарахування амортизації.
 • Облік цінних паперів.
 • Облік капіталу підприємства.
 •  Облік всіх витрат підприємства, розподіл загальних (непрямих) витрат.
 • Фінансові результати діяльності підприємства за напрямками діяльності.
 • Управлінський баланс для контролю над усіма активами і пасивами підприємства.
 •  Бюджет руху грошей, бюджет доходів і витрат, платіжний календар.
 • План-фактний аналіз виконання бюджетів.
 • Імпорт господарських операцій з типових бухгалтерських і торгових конфігурацій «1С: Підприємство»

Особливості версії СТАНДАРТ

УПРАВЛІНСЬКИЙ облік

«Керівник» фіксує всі господарські операції і надає керівнику компанії дані, на підставі яких можна приймати виважені управлінські рішення. Наприклад, аналіз структури доходів і витрат дозволяє не просто виявити збиткові підрозділи, а й визначити причини виникнення проблем (зростання адміністративних витрат, падіння продажів і т. Д.).

Отримана інформація використовується виключно всередині підприємства і не призначена для передачі в державні контролюючі органи. Інша важлива відмінність управлінського обліку від регламентованого (бухгалтерського і податкового) обліку полягає в тому, що правила ведення управлінського обліку визначає саме підприємство.

Фінансовий облік

За допомогою звітів програми «Керiвнік» керівник може контролювати основні фінансово-управлінські показники:

 • Фінансовий результат (прибуток або збиток) роботи підприємства, в тому числі по кожному напрямку діяльності (підрозділу).
 • Управлінський баланс для контролю за станом засобів підприємства (грошей, майна, товарів і матеріалів), прибутку і капіталу, а також станом взаєморозрахунків.
 • Грошові потоки підприємства з аналітикою за статтями руху грошей. План-фактний аналіз виконання бюджету руху грошей.

Для повноцінного фінансового обліку, в програмі реалізована можливість контролю за рухом грошей на основі системи казначейських заявок: при необхідності кожен платіж може проходити процедуру погодження та затвердження відповідальними співробітниками підприємства. Загальну картину затверджених платежів можна побачити в «Платіжному календарі».

імпорт даних

У «Керiвнік» для введення даних використовуються зручні та інтуїтивно зрозумілі форми, завдяки яким ведення управлінського обліку не забирає багато часу. Однак іноді буває вигідніше не заповнювати документи вручну, а переносити з інших програм. Для цього в «Керiвнік» використовується імпорт даних з конфігурацій «1С: Підприємство».

консолідований облік

Досить часто бізнес розбивається на кілька юридичних осіб. Кожне з них веде власну звітність, тому керівнику складно оцінити, як йдуть справи в цілому по підприємству. Для вирішення цієї проблеми досить перенести (імпортувати) дані з програм оперативного і бухгалтерського обліку в базу даних «Керiвнік». При цьому «Керiвнік» не просто об’єднує підсумкову інформацію з різних програм, а дозволяє завантажувати її у вигляді господарських операцій. А це означає, що кожну цифру звіту можна розшифрувати аж до документа руху.

Особливості версії ПРОФ

Крім функцій, реалізованих в конфігураціях програм «Базова версія» і «Стандарт», версія «ПРОФ» володіє наступними додатковими можливостями, які розширюють сферу застосування прикладного рішення.

Облік по підрозділах

Версія «ПРОФ» орієнтована в першу чергу на підприємства, організаційна структура яких включає в себе підрозділи — центри фінансової відповідальності (ЦФО). Для таких підприємств версія «ПРОФ» дозволяє визначати фінансові результати не тільки за напрямками діяльності (видами бізнесу), але і по підрозділах.

У версії «ПРОФ» передбачено два види підрозділів: «Основні» і «Допоміжні». Основні підрозділи є аналогами центрів прибутку, а допоміжні — аналогами центрів витрат. За основними підрозділам в програмі фіксуються як доходи, так і витрати, а по допоміжним — тільки витрати. В кінці кожного місяця витрати допоміжних підрозділів розподіляються на основні підрозділи. Після цього визначаються фінансові результати (прибутки або збитки) по основних підрозділів.

План-фактний аналіз доходів і витрат (а також надходжень і платежів грошей) також може проводитися по підрозділах.

Додана можливість організувати окремий облік по підрозділах так, щоб працівники одного підрозділу не могли втрутитися в діяльність інших підрозділів. Ця можливість буде найбільш корисна для підприємств, що мають відокремлені підрозділи з окремими штатами співробітників, що працюють з різними групами контрагентів.

казначейство

Особливу увагу в версії «ПРОФ» приділено функціональності казначейства. У програмі реалізована можливість складання бюджету руху грошей для кожного підрозділу окремо і контролю його виконання за допомогою заявок на платежі. При складанні заявки, начальник підрозділу завжди бачить, скільки залишилося запланованих в бюджеті коштів. Заявка узгоджується уповноваженими співробітниками, після чого може бути затверджена директором.

Затверджені заявки потрапляють в «Платіжний календар». У ньому також відображаються всі заплановані надходження і переміщення грошей. А це означає, що за допомогою «Платіжного календаря» фінансовий менеджер може найбільш оптимальним чином скоординувати порядок платежів і уникнути касових розривів. Використання казначейської системи в «Керiвнік» дозволяє зберегти платоспроможність бізнесу.

Розширена функціональність розподілу загальних витрат

У порівнянні з версіями «Базова» і «Стандарт», версія «ПРОФ» пропонує більш широку функціональність для розподілу загальних (непрямих) витрат підприємства. Зокрема, у версії «ПРОФ» передбачено «постатейне» розподіл загальних витрат: для кожної статті загальних витрат можна вибрати свій спосіб розподілу. Крім того, загальні витрати по кожній статті можна розподіляти таким чином, щоб вони зменшували прибуток не по всіх, а тільки за обраними напрямками діяльності (видами бізнесу).

консолідований облік

«Керiвнік» є прекрасним середовищем консолідації. Всі необхідні дані можуть імпортуватися з ряду типових конфігурацій «1С: Підприємство» за допомогою спеціалізованих обробок, що входять в комплект поставки конфігурації. Будь-яку інформацію можна оперативно вводити в програму вручну, а операції по розрахункових рахунках завантажувати з системи «Клієнт-банк».

Використання «Керiвнік» в якості середовища консолідації дозволяє об’єднувати дані по різним юридичним особам, що входять до складу компанії, і бачити загальну картину діяльності всього підприємства в цілому. При цьому в програмі збережеться аналітика як за напрямками діяльності підприємства (номенклатурними групами, проектам, видам бізнесу), так і по підрозділах.

Облік по Центрах Фінансової Відповідальності (підрозділам)

Версія ПРОФ орієнтована на підприємства середнього і великого бізнесу. Вищому керівництву для оцінки ефективності діяльності необхідна інформація про структуру рентабельності як за напрямками діяльності (видами бізнесу), так і по підрозділах — структурним одиницям компанії.

Подвійна аналітика ведення обліку — за видами бізнесу і підрозділам — дозволяє керівникам краще оцінювати фінансову ситуацію в компанії. Звіти програми показують, який підрозділ працює ефективніше за кожним з напрямків діяльності. Володіючи інформацією про реальну прибутку кожного центру фінансової відповідальності, директор може мотивувати начальників підрозділів не тільки збільшувати доходи, але і скорочувати витрати.

Облік випуску продукції при тривалому виробничому циклі

Версія «ПРОФ» дозволяє відображати операції випуску продукції не тільки при короткому, але і при більш тривалому виробничому циклі. При короткому виробничому циклі витрати списуються у виробництво одночасно з оприбуткуванням готової продукції. А при тривалому виробничому циклі списані витрати значаться на балансі підприємства як «незавершеного виробництва» до моменту оприбуткування готової продукції. В одному документі «Виробництво» можна відображати випуск кількох номенклатурних позицій. Крім операцій випуску продукції, «Керівник ПРОФ» дозволяє відображати операції надання виробничих послуг, наприклад — будівельних робіт.

Необмежена кількість іноземних валют

На відміну від версій «Базова» і «Стандарт», в яких для ведення обліку можна вибрати не більше двох іноземних валют, версія «ПРОФ» дозволяє використовувати для відображення господарських операцій необмежену кількість іноземних валют. Вибрані іноземні валюти використовуються для ведення обліку грошей (готівки, безготівкових і підзвітних), а також взаєморозрахунків з контрагентами і працівниками.

порядок ліцензування

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання сервера платформи.

Звертаємо увагу, що сервер МІНІ на 5 підключень рекомендується купувати для віддаленої, а не для основної інформаційної бази.

Заміна типу захисту для продуктів «Керівник» не передбачена.

Сервісне обслуговування

Сервісне обслуговування програмних продуктів, що містять конфігурацію «Керівник», і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +380 (44) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «Керівник»: електронна пошта hline@ru-systems.ru .
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

Умови обслуговування базової версії

Зареєстровані користувачі Базовою версії мають право на безкоштовне отримання:

 • послуг лінії консультацій по телефону та електронною поштою
 • оновлень програми і форм звітності на сайті підтримки користувачів або через партнерів САБ.

Для отримання додаткової підтримки користувачі можуть оформити підписку на  ІТС Україна .

Порівняння функціональності версій

версії конфігураціїБАЗОВАСТАНДАРТПРОФ
Необмежена кількість валют при обліку грошових коштівНе більше
трьох
Не більше
трьох
Облік товарно-матеріальних цінностей і майна підприємства
Облік розрахунків з контрагентами і працівниками
Виписка первинних документів
Облік випуску продукції при короткому виробничому циклі
Визначення прибутку і збитків за видами бізнесу, проектам
Контроль над грошовими потоками підприємства за статтями руху грошових коштів
Формування Управлінського балансу підприємства
Планування доходів і витрат
Планування руху грошей
Контроль виконання бюджету за допомогою казначейських заявок
Імпорт даних з бухгалтерських і торгових програм BAS / «1С: Підприємство»
Облік товарів по складах 
Можливість зміни конфігурації програми під специфіку підприємства 
Розрахований на багато користувачів режим, підтримка клієнт-серверного варіанту роботи 
Підтримка територіально-розподіленої інформаційної бази (РИБ) 
Облік випуску продукції при тривалому циклі. Незавершене виробництво.  
Розподіл загальних витрат між видами бізнесу  
Визначення прибутку і збитків підприємства за підрозділами (ЦФО)  
Контроль над грошовими потоками по підрозділах