Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом

Галузеве рішення «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »призначене для автоматизації управління будівельним виробництвом, виробничого планування (складання календарних та оперативних планів), ведення виробничого обліку і аналізу ходу виконання будівельно-монтажних робіт в будь-який момент часу.

Рішення «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »призначене для вирішення наступних завдань:

 • Виробниче планування (складання календарних планів виконання робіт).
 • Планування ресурсів (трудових, забезпечення матеріалами, будівельними машинами, інструментом і автотранспортом).
 • Виробничий облік (облік виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами).
 • Складський облік (поставка, списання, резервування матеріалів).
 • аналіз виробничих показників (план-фактний аналіз термінів і вартості виконаних робіт з розрахунком відхилень).

Функціональні можливості

Продукт «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »надає наступні можливості:

 • формування календарних планів робіт з можливістю створення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об’єктів будівництва;
 • можливість створення декількох календарних планів на один об’єкт будівництва, з подальшим порівнянням і вибором найбільш оптимального, за різними показниками (загальна тривалість, трудомісткість, вартість і т. п.);
 • призначення на виконання робіт календарного плану трудових і технічних ресурсів;
 • визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;
 • виявлення і відображення логічних взаємозв’язків між роботами,
 • призначення безпосередніх виконавців — фізичних осіб для виконання запланованих робіт;
 • створення шаблонів робіт, груп робіт і об’єктів, для спрощення внесення даних в різні проекти;
 • ведення табеля виконавців — співробітників, фактично брали участь в роботах;
 • ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;
 • облік фактично витрачених матеріалів в розрізі робіт;
 • облік надходження та витрат ТМЦ: формування первинних документів (прибутковий ордер на склад, документи на внутрішнє переміщення, акти списання, видаткові ордери, ТТН на відпустку на сторону та інші);
 • можливість резервування ТМЦ та відвантаження по документу — резерву;
 • можливість організації вартісного обліку ТМЦ під звіт;
 • автоматичне формування списання при переміщенні зі складу до матеріально-відповідальної особи (МВО) і наявність інформації про кількість та вартість матеріалів, що значаться по кожному МОЛ;
 • формірованіедокументов на внутрішнє переміщення ТМЦ;
 • наявність стандартного набору аналітичних звітів по руху ТМЦ (відомість, рух по складу, реєстри накладних і т. п.);
 • ведення кадрового обліку (прийом на роботу, кадрові переміщення, звільнення);
 • відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді з виділенням критичних робіт;
 • можливість побудови графіків використання ресурсів в розрізі робіт;
 • можливість формування недельно-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу;
 • можливість формування та заповнення Загального журналу робіт (КБ-6);
 • можливість формування акту прийому-передачі виконаних робіт КБ-2;
 • можливість формування зведеного акта КБ-3;
 • можливість формування звіту про витрати основних матеріалів будівництва М 29;
 • можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
 • формування та заповнення журналу виконаних робіт (КБ — 6-а);
 • поділ прав доступу до редагування різних областей програми, з призначенням персональної відповідальності за заповнення будь-якого документа;
 • формування звіту про порівняння варіантів календарного плану з аналізом інформації про вартість, трудовитрати і тривалості виконання будівельно-монтажних робіт;
 • побудова графіків відхилення виконання тривалості будівельно-монтажних робіт з термінами;
 • формування звіту про ступінь участі співробітників організації в роботах календарного плану;
 • побудова графіка руху робочої сили;
 • побудова графіка потреби в машинах і механізмах;
 • формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві об’єкта в розрізі робіт;
 • формування звіту про вартість робіт;
 • формування вартості робіт по місяцях;
 • формування потреби в матеріалах в розрізі об’єктів будівництва на обраний період часу.

порядок ліцензування

Конфігурація «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »є захищеною і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має апаратну або програмну захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »(на на 1, 5, 10 робочих місць).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.

Заміна типу захисту для прикладного рішення «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »не передбачена.

Сервісне обслуговування

Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »здійснюється Лінією консультацій при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельних виробництвом »: телефон +38 (044) 383-03-73, електронна пошта lesi@impuls-ivc.ua
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.